Revista de Psihoterapie Experiențială

Revista Psihoterapie Experiențială Română (JEP) este indexată BDI în 3 baze de date internaționale, recunoscute pentru Psihologie si stiinte ale educatiei conform Anexei 28 publicate in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 890 bis/27.XII.2012:

index

ebsco-publishing

index copernicus

Revista are o aparitie trimestriala (ISSN 1453-634X). Este editată sub egida Societăţii de Psihoterapie Experienţială Română (Institutul SPER),  în colaborare cu Universitatea din București – Centrul de Dezvoltare Personală, Consiliere și Psihoterapie Experiențială și Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Școala Doctorală și Departamentul de Master în Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală, Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei, Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică).
Revista valorifică şi lansează studii, cercetări originale şi contribuţii ştiinţifice româneşti şi internaţionale în domeniul dezvoltării personale, consilierii şi psihoterapiei experienţiale, terapiei unificării (TU) – metodă umanist-experienţială românească, al psihodiagnozei standard şi experienţiale, aplicate în domeniul asistării adulţilor, copiilor, cuplurilor, familiilor, relaţiilor transgeneraţionale, organizaţiilor şi colectivităţilor. Promovează o viziune holistă, unificatoare şi integratoare, sprijinind eforturile de armonizare personală, interpersonală, interetnică, interculturală, interconfesională. Promovează valorile spiritualităţii, libertăţii, creativităţii, toleranţei, eficienţei şi responsabilităţii individuale şi colective. Susţine eforturile de practicare a unei psihologii ecologice şi transformatoare, în scopul optimizării condiţiei umane şi a stării de sănătate. Promovează cercetările moderne în domeniul clinic şi extraclinic, al recuperării şi prevenţiei disfuncţiilor şi maladiilor psihice şi psihosomatice. De asemenea, sprijină integrarea şi adaptarea psihosocială, armonizarea şi dinamizarea procesului de evoluţie colectivă. Se adresează specialiştilor din domeniile de orientare umanistă (psihologie, psihoterapie, consiliere, medicină, asistenţă socială, sociologie, psihopedagogie specială), precum şi tuturor celor interesaţi de dinamicile sănătăţii, dezvoltării, educaţiei experienţiale şi transformării umane.Comitetul ştiinţific include cadre didactice universitare prestigioase şi experţi din România şi din ţări precum Franţa, S.U.A., Australia, Israel, Belgia, Spania.
Revista este deschisă spre publicare specialiştilor din întreaga lume.

Pentru mai multe detalii vă rugăm se ne vizitați la: http://www.jep.ro/

Revista de Psihoterapie Experiențială

Filtre active