Laurenţiu Mitrofan

Laurenţiu Mitrofan este conferenţiar univ., doctor în psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti. Este autor al mai multor volume de psihologie socială, patologie socială, psihodiagnostic, psihoterapie: Prietenia – o cale de dezvoltare şi maturizare a personalităţii, Editura SPER, Bucuresti, 2001; Atracţia interpersonală sau Romeo şi Julieta în cotidian (din dosarele X ale Psihologiei Sociale), Editura SPER, Bucuresti, 2002;Dimensiuni ale excluderii sociale (coautor), Editura SPER, Colecţia Caiete Experienţiale nr. 24, Bucuresti, 2004; Elemente de psihologie socială, Editura SPER, Bucuresti, 2004; Dinamica grupurilor (Curs Universitar), Editura CREDIS, Bucureşti, 2006; Testarea psihologică. Inteligenţa şi aptitudinile (coautor), Polirom, Iaşi, 2005; Introducere în psihologia socială (Curs Universitar), Editura CREDIS, Bucuresti, 2006; Dezvoltarea personală: Competenţa universitară transversală (coordonator), Editura Universităţii Bucuresti, Bucuresti, 2007;Psihoterapii experienţiale (Curs Universitar) (coautor), Editura CREDIS, Bucuresti, 2008; Compendiu de fobii (coautor), Editura SPER, 2010; Parafiliile – extremele comportamentului sexual uman (coautor), Editura SPER, 2010.

Laurenţiu Mitrofan

Filtre active