Camelia Dindelegan

Camelia Maria Dindelegan este lector universitar doctor la Universitatea din Oradea, Facultatea de Știinte Socio-Umane, Departamentul de  Psihologie, psiholog principal autonom-psihologie clinică, supervizor în psihologie clinică; cu studii și specializări în: Psihoterapii cognitive şi compotamentale, Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, Psiholologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, Psihologia muncii și transporturilor, atestate de către Colegiul Psihologilor din Romania; studii postdoctorale în Psihologie Clinică, Institutul de Cercetări Avansate de Psihologie Clinică, Universitatea Babeș-Bolyai în colaborare cu Albert Ellis Institute-New York, iar din 2007 este doctor în Psihologie Clinică la Universitatea din Bucureşti. Din anul 2001 pe lângă activitatea didactică își începe preocuparea pentru psihologia clinică şi în cadrul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, Secția Psihiatrie din Oradea, în calitate de psiholog principal autonom, iar din 2009 este coordonator al Laboratorului de Psihologie Clinică şi Terapii Nemedicamentoase.

Din anul 2005, lucrează în paralel și în cadrul practicii private cu clienți cu diferite probleme emoționale și comportamentale; evaluare psihodiagnostică și intervenții cognitiv- comportamentale. Camelia Dindelegan a participat la numeroase cursuri şi stagii de formare organizate în țară și în străinătate, burse (Erasmus- Barcelona), granturi de cercetare, membru în cinci Studii Internaţionale de Cercetare Ştiinţifică Clinică, Conferinţe şi Simpozioane naţionale şi internaţionale (peste 60 de participări). A publicat numeroase articole în ţară şi în străinătate (peste 40 de publicaţii). Este coautor a 10 cărţi, şi 7 cărţi ca unic autor, dintre care amintim: Elemente de psihopatologie și psihologie clinică (2004), Scheme cognitive în depresie (2008), Psihopatologie şi Psihologie Clinică Vol. I şi II (2010), Psihopatologie şi Psihologie Clinică (vol. I), ediţia a II-a revizuită şi adăugită (2012) etc.

Autoarea este membru a mai multor asociaţii de profil:  membru al Asociaţiei Psihologilor din România, membru al Colegiului Psihologilor din România, membru al Asociaţiei Europene de Consiliere (E.A.C.), membru al Asociaţiei Române de Hipnoză şi Psihoterapie Cognitivă şi Comportamentală (RAHCBP), membru al Asociaţiei Psihologilor Şcolari din România, membru în colectivul de redacţie – Revista de Psihologie Şcolară (revistă BDI, http://www.ceeol.com)

Camelia Dindelegan

Filtre active