Monica Liana Secui

Monica Liana Secui este conferențiar doctor în cadrul Departamentului de Psihologie al Facultății de Științe Socio-Umane, Universitatea din Oradea, și doctor în psihologie al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. A beneficiat de un stagiu de formare la Institutul „Albert Ellis” din New York și de stagii de documentare la Universitatea Autonomă din Barcelona și la Universitatea Roma Tre. Predă psihologia vârstelor, psihologie socială și educație interculturală, fiind implicată în proiecte de cercetare a identității de gen și a sexismului. Împreună cu prof. univ. dr. Elena Bonchiș, a coordonat volumul „Psihologia vârstelor”, Editura Universităţii din Oradea, 2004, și a publicat „Identitatea de gen în adolescenţă”, Editura Universităţii din Oradea, 2007. Este membră a unor asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale: Asociaţia Naţională a Psihologilor Şcolari, Colegiul Psihologilor din România, Children’s Identity and Citizenship in Europe Association. Deţine atestat de liberă practică în domeniul psihologiei educaţionale, consilierii școlare şi vocaţionale.

Monica Liana Secui

Filtre active