Metafora, fractali si Imagogenograma in Terapia Unificarii - Madalina Voicu PLU-318

80,00 RON

Descriere carte:

Volumul IV al seriei „Terapia Unificării”, cartea oferă cititorilor posibilitatea de a o parcurge ca mai multe manuale într-un singur volum generos (580 de pg.), cuprinzând informații despre analiza transgenerațională și instrumentul sugestiv denumit Imagogenogramă, despre o abordare fractalică a procesului psihoterapeutic, cu conexiuni arhetipale și interdisciplinare în spațiu și timp, și, nu în ultimul rând, despre cercetarea calitativă, cu subtilitățile sale.

În paginile lucrării veți regăsi, de asemenea, pe lângă fundamentarea teoretică și descifrarea ei în context psihologic și psihoterapeutic, numeroase studii de caz și modele de intervenție practică, cu elocvente ilustrări grafice color și idei de exerciții provocatoare, utile pentru facilitarea și derularea travaliului experiențial-unificator.

„Lucrarea de față surprinde prin ineditul și originalitatea abordării dintr-o perspectivă multidimensională și interdisciplinară, într-un demers holistic care conectează teorii ale matematicii, fizicii cuantice, psihologiei, psihoterapiei, neurobiologiei, simbolisticii arhetipale și tradițiilor cultural-spirituale occidental-orientale, îmbogățind bazele teoretice și metodologice ale Terapiei Unificării Transgeneraționale, cu inovații experiențiale simbolic-proiective (vezi grila calitativă de diagnostic experiențial, ce integrează travaliile hermeneutice unificatoare, tehnica M-origami, dar mai ales Imagogenograma).

            Lucrul cu conexiuni și consonanțe simbolice prin intermediul proiecției spontane privește psihicul ca pe un sistem cu structură fractală, ținând cont de toate teoriile asociate acesteia: caracteristicile algoritmilor, recursivitatea, procesele stochastice, mișcarea browniană, teoria catastrofelor, teoria haosului, teoria structurilor disipative, creșterea agregatelor, conceperea analogiilor.

            Este dezvăluit pas cu pas, în termeni de procesare, accesare și restructurare a informației experiențiale, chiar nucleul explicativ al procesului transformativ terapeutic unificator (T.U.), care stă la baza înțelegerii și promovării diagnosticului experiențial.

            Nivelul de personalizare al adevărului trăit, așa cum este și firesc, tinde la unicitate, iar semnificările și resemnificările au valoare personală, în fiecare context individual și în cel al scenariului de viață. Limbajul metaforic al fiecărui subiect ne revelează dinamica Ego-ului, stadiul lui de maturizare, blocajele în evoluție, resursele de care dispune persoana și sugerează, evident, căile de acces și transformativitate situate la nivelul mecanismelor psihice sinergice, intrasistemice, nu doar la unul dintre nivelurile sale, fie el cognitiv, fie el emoțional sau comportamental. Se aduc astfel argumente în favoarea principiului individualizării în procesul terapeutic, al respectării dinamicilor comunicante unice, originale ale clienților și pacienților, în defavoarea atitudinilor tehniciste, rețetare din punct de vedere al derulării metodelor aplicate, avide de false efecte, eventual rapide, în termeni controlabili.

            De larg interes pentru psihodiagnoză și evaluare, pentru psihoterapie și cercetare, rezultatele acestui studiu servesc și la îmbogățirea paletei formativ-educaționale a psihologilor și psihoterapeuților, precum și în dezvoltarea personală a diverselor categorii de persoane și profesioniști.”

Cantitate
In Stoc

 

.

Partea I Repere teoretice, conceptuale și metodologice interdisciplinare – către o cunoaștere holistică unificată
Capitolul 1 Fractalii – teorie matematică, aplicații, hermeneutică și corespondențe în abordarea psihologică și terapeutică unificatoare 5
Capitolul 2 86
Corporal și „acorporal” în psihoterapie. 
Dualitate și polaritate – simbolistică și interpretare. 
Fizică cuantică, muzicalitate, creier și terapii corporale
Capitolul 3 Consonanțe infoenergetice și decriptare simbolică. Formă și culoare, hermeneutica chakrelor și elementele fundamentale în dinamica funcțională și evolutivă a ființei umane     111
Capitolul 4 144
Analiza transgenerațională.
Genogramă și epigenetică 
Capitolul 5 Diagrama personală a manifestărilor identitare. Ego-Sine. Repere de lectură simbolică în T.U.  179
Capitolul 6 Matrici simbolice autorestructurative și clusteri matriciali simbolici evolutivi – inovații conceptuale  204
Capitolul 7 Modelul multi-dimensional al resurselor de adaptar 213
Capitolul 8 220
Argumente metodologice: o pledoarie pentru cercetarea calitativă. 
Aspecte teoretice și aplicative 
Capitolul 9 Metoda studiului de caz  240
Partea a II-a
Contribuții gnoseologice și inovații metodologice și aplicative în Terapia Unificării Transgeneraționale - către o metodologie sinergică și integrativă a diagnozei și optimizării umane
Capitolul 10 Metodologia și design-ul cercetării – ce, cine, cum și de ce 253
Capitolul 11
Rezultatele cercetării 278
11.1. Analiza calitativă a rezultatelor – exemplificări și studii de caz
11.1.1. Tehnica „M-Origami”: formă și transfigurare simbolică, valențe diagnostice și terapeutice 
   11.1.2. Valențele diagnostice și terapeutice ale exercițiilor cu seturi de planșe cu imagini și cuvinte 298
   11.1.3. Povestea poveștilor... 314
„BASIC Ph” și setul COPE. 6PSM. – adaptare în terapia unificatoare în grup 
   11.1.4. „Cu Mască și fără Mască” 323
TU (T.U.) față în față cu Tine
   11.1.5. Imagogenograma – inovație metodologică și aplicativă 336
   11.1.6. Imagogenograma și fractalii. Confluențe în paradigma T.U.
380
11.3. Interpretarea rezultatelor experimentului. Hermeneutică proiectivă 411
Capitolul 12
Concluzii și implicații diagnostice și aplicative ale cercetării 432
Anexa 1. Concepte-cheie în psihogenealogie, analiză transgenerațională și terapie transgenerațională unificatoare   447
Anexa 2. Cercetarea calitativă – definiții, abordări, strategii și metode utilizate  456
Anexa 3. Fractalii – ilustrări ale aparatul matematic și exemple  469
Anexa 4. Suportul meditativ ca modalitate de diagnoză experiențială în grupul de dezvoltare personală: studiu-pilot  504
Anexa 5. Repere bibliografice: articole, studii și manuale din domeniul dezvoltării personale unificatoare, terapiei experiențiale unificatoare (T.U.) și terapiei transgeneraționale unificatoare  542
Bibliografie  555
318

Informatii

ISBN
ISBN-978-606-8429-58-8
Numar de pagini
564

Referinte specifice

S-ar putea sa-ti placa