Manual De Psihosexologie - Cristina Denisa GODEANU, Alin Sebastian GODEANU PLU-335

55,00 RON

Manualul de psihosexologie este axat pe studiul comportamentului sexual din punct de vedere al psihodinamicii funcţionale ce se înscrie în aria nomialităţii, precum şi al disfuncţionalităţii sexuale - aria psihopatologică. Explicarea comportamentului sexual nu putea exclude exemplificări privind teoriile şi conceptele ce au fondat domeniul psihosexologiei. Obiectivul acestui manual este acela de a-i oferi cursantului un cadru aplicativ, elaborat într-o manieră psihologică de prezentare şi explicare a vieţii sexuale, servind ca bază de documentare în vederea asistării cazurilor centrate pe problematica psihosexuală individuală şi/sau de cuplu.

Astfel, în demersul de concepere al acestui manual am pornit de la structurarea unor idei de bază (8 teme fundamentale), definitorii pentru studiul actual al psihosexologiei, precum:

#7 StudiuIpsihologic referitor la comportamentul sexual #2 Relaţia corp - sexualitate #3 Definirea domeniuluipsihosexologiei #4 Psihodinamica comportamentului sexual #5 încadrarea nosografică a ariilor sexualităţii #6 Disfuncţiile şi tulburărilepsihosexuale

#7 Psihoeducaţia, evaluarea, psihodiagnoza şi intervenţia în psihosexologie #8 Probleme emergente ale sexualităţii.

Autorii

Cantitate
disponibil din 11.11.2019

 

.

Cuprins
Argument și mențiuni privind conceperea manualului și tematica studiată .
Capitolul 1:
Noțiuni introductive privind definirea sexologiei și psihosexologiei
Introducere 
1.1. Ce este sexologia și cine o studiază? 
1.2. O scurtă prezentare a domeniilor conexe sexologiei 
1.3. Profilul istoric al conturării domeniului sexologiei .
1.4. De la sexologie la psihosexologie 
1.5. Normalitate și psihopatologie în domeniul sexologiei și
psihosexologiei: DSM-I – DSM-V 
1.6. Relevanța perspectivelor de analiză în demersul de asistare a
problematicilor psihosexuale .
1.7. Importanța cunoașterii teoriilor științifice 
Capitolul 2:
Noțiuni privind anatomia și fiziologia sexualității umane
Introducere 
2.1. Aparatul genital feminin .
2.2. Aparatul genital masculin .
2.3. Diferențierea sexuală și dismorfismul sexual cerebral .
2.4. Neurotransmițătorii și sexualitatea .
2.5. Feromonii și organul vomeronazal .
Capitolul 3:
Corp și sexualitate
Introducere 
3.1. Imaginea corporală .
3.2. Schema corporală și imaginea corpului 
3.3. Imaginea corporală: pulsiunile de viață și pulsiunile de moarte .
3.4. Intercorporalitatea .
3.5. Corpul − spațiul nostru identitar .
Capitolul 4:
Terminologia vieții psihosexuale
Introducere 
Vocabularul vieții psihosexuale .
Capitolul 5:
Psihologia sexualității umane
Introducere 
5.1. Identitatea de gen 
5.2. Rolul de gen 
5.3. Orientarea sexuală .
5.4. Asexualitatea − o orientare sexuală? 
5.5. Comportamentul sexual de-a lungul ciclurilor vieții 
5.5.1. Stimulările senzoriale și contactul corporal .
5.5.2. Autoexplorarea, autostimularea zonelor erogene 
5.5.3. Interexplorarea în cadrul jocurilor sexuale 
5.5.4. Masturbarea și experiența orgasmică .
5.5.5. Stabilirea preferințelor sexuale 
5.5.6. Adolescența și primele experiențe directe .
5.5.7. Experiențele traumatizante și comportamente sexuale de risc 
5.5.8. Caracteristici ale sexualității din perspectiva psihologiei dezvoltării umane .
5.6. Comportamentul sexual din perspectiva psihanalitică a stadiilor
dezvoltării sexualității și a psihopatologiei psihanalitice .
5.6.1. Repere conceptual specifice .
5.6.2. Stadiile dezvoltării sexualității .
5.7. Experiența iubirii − factori determinanți în manifestarea sexualității și parteneriatului erotic .
5.7.1. Experimentarea stării de a fi îndrăgostit și tipuri de a fi îndrăgostit 
5.7.2. Existența unei capacități de a fi îndrăgostit .
5.7.3. Expresii și forme de manifestare a sentimentului de iubire .
5.7.4. Expresii și credințe disfuncționale privind experimentarea sentimentului de iubire .
5.7.5. Caracteristici ale iubirii din perspectivă erotică − a comportamentului sexual matur .
5.7.6. Intimitate și sexualitate 
5.7.7. Factori psihologici care influențează negativ calitatea vieții sexuale 
5.8. Sexualitate și interrelaționare transculturală .
5.8.1. Interrelaționare transculturală 
5.8.2. Actul sexual: fazele actului sexual .
5.9. Diferențele de gen și aspecte diferențiatoare ale comportamentelor sexuale 
Capitolul 6:
Identitate − sexualitate și parteneriat erotic
Introducere 
6.1. Identitate sexuală − identitate de gen 
6.2. Dinamica sexualității 
6.3. Orientarea sexuală − origini și tipuri de orientare sexuală .
6.4. Orientarea de tip heterosexual, bisexual și homosexual: clarificarea termenilor 
6.5. LGBTQI+: definirea și caracterizarea tipurilor de identitate și orientare de gen 
6.6. Orientarea de tip homosexual .
6.6.1. Repere istorice și explicații privind reprezentarea homosexualității de-a lungul secolelor 
6.6.2. Origini și explicații ale orientării de tip homosexual .
6.6.3. Orientarea de tip heterosexual versus orientarea de tip homosexual/ bisexual: explicații comparative .
6.6.4. Modele explicative ale formării identității de tip homosexual 
6.6.5. Homofobia/ homofobia internalizată .
6.6.6. Procesul de coming out: definire, etape și implicații .
6.6.7. Studierea cuplurilor alternative 
6.6.8. Manifestări ale iubirii de tip homosexual 
6.6.9. Manifestări ale iubirii homosexuale feminine sau iubirea de tip lesbian 
6.6.10. Teorii clasice și psihanalitice privind homosexualitatea .
6.6.11. Aspecte familiale și sociale contemporane ale homosexualității 
6.6.12. Măsurarea homosexualității .
6.6.13. Homosexualitatea manifestată în rândul animalelor 
6.6.14. Homoparentalitatea 
6.6.15. Psihoterapia persoanelor LGBTQI+ 
6.7. Transgender și intersex .
6.8. Disforia de gen 
6.9. Parteneriatul erotic 
6.9.1. Clasificarea relațiilor de cuplu și a familiilor 
6.9.2. Ciclurile vieții de familie, funcțiile acestora și relevanța în plan psihoterapeutic .
6.9.3. Repere în alegerea partenerului .
6.9.4. Importanța cunoașterii modurilor de alegere partenerială. Implicații și efecte 
6.9.5. Manifestarea identității de sex-rol în cadrul parteneriatului erotic 
Capitolul 7:
Diferențieri psihopatologice și nosografice ale tulburărilor de sexualitate Introducere 
7.1. DSM-V − Manualul de diagnostic statistic al tulburărilor mintale (APA)
7.2. ICD − ICD10 − ICD11 − Manualul internațional de clasificare tulburărilor mintale și de comportament. Descrieri clinice și îndreptare diagnostice ICD10 (1993), ICD11 (ediție online, propusă spre publicare, 2019) 
7.3. PDM − Manualul de diagnostic psihanalitic .
Capitolul 8: Disfuncții sexuale/ psihosexuale
Introducere 
Disfuncții sexuale specifice 
8.1. Tulburarea dorinței/ excitației sexuale la femei 
8.2. Tulburarea cu durere genito-pelviană/ de penetrare .
8.3. Tulburarea dorinței sexuale hipoactive la bărbați .
8.4. Ejacularea prematură (precoce) 
8.5. Tulburarea de erecție (erectilă) .
8.6. Ejacularea întârziată 
8.7. Tulburarea orgasmului la femei 
8.8. Disfuncția sexuală indusă de cauze specifice (substanțe sau medicamente) .
8.9. Altă disfuncție sexuală specificată 
8.10. Disfuncția sexuală nespecificată 
Capitolul 9: Tulburările parafilice
Introducere − considerații ale tulburărilor parafilice în cadrul edițiilor DSM-I − DSM-V
Accepțiuni ale termenului de parafilie .
9.1. Tulburarea de voyeurism 
9.2. Tulburarea de exhibiționism .
9.3. Tulburarea de frotteurism .
9.4. Tulburarea de masochism sexual 
9.5. Tulburarea de sadism sexual .
9.6. Tulburarea de pedofilie .
9.7. Tulburarea de fetișism 
9.8. Tulburarea de travestism .
9.9. Tulburări parafilice specificate .
9.10. Tulburări parafilice nespecificate 
9.11. Tratamentul tulburărilor parafilice 
9.12. Instrumente de diagnoză a tulburărilor parafilice 
Capitolul 10:
Psihoeducație sexuală și intervenție psihoterapeutică
Introducere 
10.1. Asistarea persoanelor cu problematică psihosexuală .
10.2. Terapia sexuală și terapia de cuplu 
10.3. Mindfulness și psihosexualitate .
10.4. Elemente de psihoeducație sexuală 
10.5. Metode și instrumente de evaluare a psihodinamicii sexuale individuale și în cadrul parteneriatului erotic .
Capitolul 11:
Psihotraumatologie sexuală și intervenție psihoterapeutică
Introducere 
11.1. Violența /violența domestică/ violența sexuală 
11.2. Violul: teorii și factori explicativi 
Capitolul 12:
Psihosexualitatea și problematicile emergente
Introducere 
12.1. Dependența/ compulsivitatea sexuală și cybersex-ul .
12.2. Pornografia și sexting-ul 
Bibliografie 
335
2019-11-11

Informatii

Anul aparitiei
2019
ISBN
ISBN 978-606-8429-76-2
Numar de pagini
381

Referinte specifice

Produs nou